• slide1

 • slide2

 • slide3

Leasing Operacyjny

Leasing operacyjny na zakup sprzętu (samochody, ciężarówki, przyczep, maszyn budowlanych)

Leasing operacyjny jest to odmiana leasingu polegająca na tym, że przedmiot umowy jest zaliczany do majątku leasingodawcy, a co się z tym wiąże on musi wykonywać odpisy amortyzacyjne. Raty oraz opłata wstępna zaliczane są do kosztów uzyskania przychodu. Ten typ leasingu pozwala także na wykup przedmiotu po wygaśnięciu umowy. Podatek VAT w tym przypadku naliczany jest do każdej razy, wykup natomiast jest zależny od stawki amortyzacji.

Główne parametry Leasingu operacyjnego 

Leasing operacyjny możliwy  jest tylko na środki transportu

 • Samochód nie może być starszy niż z 2000r. (dotyczy pojazdów osobowych oraz dostawczych do 3.5 tony).
 • Maszyny budowlane oraz ciężarówki powyżej 3.5 tony mogą być starsze lecz w granicach rozsądku.
 • Samochód nie może być mniej warty niż 25 000 zł brutto,
 • Okres leasingu dla nowych klientów nie może być dłuższy niż 48 miesięcy
 • Wpłata własna nie mniejsza niż 15 % (przy prowadzonej działalności min 6 miesięcy).
 • Wpłata własna nie mniejsza niż 25 % (przy prowadzonej działalności dłużej 6 miesięcy).

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek Leasingowy
 • Wpis do ewidencji działalności gospodarczej / KRS,
 • REGON
 • NIP
 • Rozliczenie firmy (PIT) za ubiegły rok (jeśli jest) lub dokument stwierdzający ciągłość pracy lub zatrudnienia (jeśli jest)
 • Zamiast pitu można przedstawić wydruk z KPiR lub wyciąg z konta bankowego firmy (jeśli jest)
 • Kserokopia dowodu osobistego właściciela firmy.
 • faktura proforma
 • zdjęcia pojazdu (min 2 szt.)
 • Inne akceptowane indywidualnie.

Informacje o leasingu operacyjnym

 • Maksymalny okres leasingu wynosi 60 miesięcy.
  Umowa tego typu musi spełniać następujące warunki: okres jej trwania stanowi 40% okresu amortyzacji oraz suma wszystkich opłat bez podatku jest równa co najmniej wartości początkowej przedmiotom leasingu.
  Rodzaj leasingu ma niższe koszty początkowe i wkład środków własnych, z tego też powodu jest chętniej wybierany przez leasingobiorców. Dzieje się tak ze względu na duży podatek VAT, który trzeba uiścić na początku podpisania umowy leasingu finansowego, to odstrasza potencjalnych klientów. Ta opcję wybierają najczęściej większe firmy i przedsiębiorstwa dysponujące większym kapitałem. Co więcej najczęściej to leasingodawca zapewnia konserwację i naprawę maszyn, co sprawia, iż jego klient ma ułatwioną kwestię utrzymania przedmiotów wziętych w leasing
 • Leasing operacyjny jest lepszym rozwiązaniem w przypadku krótszego od czasu amortyzacji okresu spłaty pożyczki, dzięki temu możemy znacznie zmniejszyć kwotę całej pożyczki, gdyż wiele z opłat zostanie wpisanych na poczet kosztów podatkowych.
  Co więcej jako, że przedmiot leasingu nie jest zaliczany do środków trwałych, więc wszelkie opłaty z nim związane można zaliczać do kosztów uzyskania przychodów. Dzięki temu uzyskujemy oszczędności, które w przypadku leasingu finansowego są nie do osiągnięcia
 • Wiele osób chcących wziąć leasing nie orientuje się w jego rodzajach ani możliwościach jakie daje. Wybór pomiędzy leasingiem operacyjnym a finansowym jest podstawowym, jaki zadaje sobie potencjalny klient. Pierwsza opcja jest chętniej wybierana ze względu na mniejszy koszt własny i lepsze warunki przy krótszym niż okres amortyzacji czasie spłaty leasingu. Najchętniej wybierają ją osoby, które nie dysponują zbyt wielkim kapitałem początkowym i nie są zdecydowane na wykup branego w leasingu przedmiotu.

 

 

POŻYCZKA NAWET DO 25TYS ZŁ NA DOWOLONY CEL
SZYBKA POŻYCZKA DO 5000ZŁ NAWET NA 35 MIESIĘCY
SZYBKI LEASING ,UPROSZCZONE PROCEDURY
LEASING Z DECYZJĄ W 5 MINUT
LEASING DOPASOWANY DO TWOICH POTRZEB